Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

avtofix.com.ua (далі – «Магазин») з повагою ставиться до конфіденційності своїх клієнтів та користувачів веб-сайту https://avtofix.com.ua. Ця Політика конфіденційності (далі – «Політика») визначає порядок збору, використання, зберігання, передачі та захисту інформації про користувачів веб-сайту https://avtofix.com.ua (далі – «Сайт»).

1. Загальні положення

1.1. Ця Політика є публічною офертою і набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті.

1.2. Користуючись Сайтом, користувач висловлює свою згоду з умовами цієї Політики.

1.3. У разі незгоди з умовами цієї Політики користувач повинен припинити використання Сайту.

1.4. Магазин має право в односторонньому порядку змінити умови цієї Політики. У разі зміни умов цієї Політики Магазин розміщує на Сайті нову редакцію Політики.

1.5. Нова редакція Політики набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

2. Інформація, що збирається Магазином

2.1. Магазин збирає інформацію про користувачів Сайту в наступних випадках:

* при реєстрації користувача на Сайті;

* при оформленні замовлення користувачем;

* при підписці користувача на розсилку новин Магазину;

* при використанні користувачем інших функцій Сайту.

2.2. До інформації про користувачів, яку збирає Магазин, належать:

* прізвище, ім'я, по батькові користувача;

* адреса електронної пошти користувача;

* номер телефону користувача;

* адреса доставки замовлення користувача;

* IP-адреса користувача;

* інформація про браузер і операційну систему користувача;

* інша інформація, яку користувач надає Магазину самостійно.

2.3. Магазин не збирає та не обробляє інформацію про користувачів, яка не стосується інформації, необхідної для цілей, зазначених у цій Політиці.

3. Використання інформації

3.1. Магазин використовує інформацію про користувачів у наступних цілях:

* для обробки замовлень користувачів;

* для надання користувачам інформації про товари та послуги Магазину;

* для надсилання користувачам рекламних та інформаційних повідомлень;

* для аналізу та покращення роботи Сайту;

* для запобігання шахрайству та іншим протиправним діям.

3.2. Магазин не передає інформацію про користувачів третім особам без згоди користувача.

3.3. Згоду користувача на обробку його інформації можна відкликати в будь-який момент шляхом направлення Магазину письмового повідомлення за адресою, зазначеною на Сайті.

4. Зберігання інформації

4.1. Магазин зберігає інформацію про користувачів протягом 5 років з моменту її отримання.

4.2. Після закінчення строку зберігання інформація про користувачів знищується.

5. Захист інформації

5.1. Магазин вживає необхідних заходів для захисту інформації про користувачів від несанкціонованого доступу, використання, зміни, поширення, знищення, а також інших протиправних дій.

5.2. Доступ до інформації про користувачів мають лише уповноважені особи Магазину